Vi inneha kant varandra tidigare, andock efter over tvenne ars vanskap odla “small det at”

0
6

Vi inneha kant varandra tidigare, andock efter over tvenne ars vanskap odla “small det at”

mellan oss sa att saga. Fastan vi kant varandra lange, sa fanns det sidor hos honom saso mig inte kande till. Sidor saso omojliggjorde forhallandet.

Vi tog beslutet att finnas ifran varandra e stun och icke traffas. Skad mirake denna cyke valde han att sluta relationen igenom en mail. Jag forsokte na honom darfor att avgora nar jag kunde bringa mina don.

Men han gjorde sig onabar forut mej

Sjalv age ringt, skrivit mail, skickat sms m.m. darborta mi talat forsavit att jag ar overens forsavit att vart kondition icke funka. Men att sjalv vill tillverka mina don, ocksa fardigstalla det hela pa ett finemang fason. Det age gatt ett par manader sa smaningom. Mig vet fortfarande icke varfor han valde att endas upplosas.

Mig vill fortsatta, men villig nagot metod odla kanns det saso att mig inte kan handla det hel ut, emedan det gamla ej befinner si avslutat. Ovissheten run vad saso inneha skett ar aven den extrem avancerad. Jag vet inte vad jag amna bega. Rar, framfora mej ett namnd.

Utav ditt forsandelse framgar tydligt att saken da oavslutade relationen bestar av tvenne absolut annorlunda “delar”, sasom likasa for den skull kraver ett par fullkomligt skild losningar. Det framkommer ick om ni flyttade till gemensam kak, andock glasklar ar att du inom det sasom idag befinner sig hans boplats inneha tillhorigheter, saso befinner si dina. Samt do har ni sjalvfallet sann att fa aterkomst. Saken da andra delen – e gestaltning itu forklaring, medkansla, settlement pa det kanslomassiga planet – befinner sig ett annan sporja. Narvarande har du nago intensiv onskan om att tillsammans f.d. vannens hjalp iho dyka upp till nagon modell fran avslut, dar han kungen inge fason vill medverka. Och en aldrig odla grundlig celeber hopp inom detta kontext befinner si exakt nago onskan samt ingen “rattighet”. Sjalv ager stor forstaelse for ditt behov bruten tydlighe. Skada har utspelar det inte forsavit vad saso befinner si precis alternativ inkorrekt utan mera om hur sa sasom befinner sig mojligt i saken da aktuella laget. Det ar nog din hopp forsavitt att onska bade och meda sasom utfor tidigare pojkvannen odla radd.

Mi inneha synnerligen forsokt att pa samtlig takti erhall en utlaggning och samtal

Darbort n ino din resa kan hamta do utan att motas tillsamman fordom vannen. Tillsamman aktsamhet mo det starka avstandstagande han hittills age visat dig, odla bord det ju bliva ett befrielse samt pro honom att icke oavbrutet samman asynen itu dina foremal paminnas ifall dej och saken dar spruckna relationen. Nar ni age fatt dina tillhorigheter odla antar jag att ocksa din omedelbara vilja forsavitt en avtal kan reduceras – atminstone nagot.

Du skriver att n samt pojkvannen gemensamt beslutade forsavit att bega e rast i relationen. Skad ni skriver likasa att det fanns sidor hos honom som omojliggjorde en fortsatt affar. Sjalv kan naturligtvis vet ej hur sa saso “hande” inom honom, nar er lamnade varandra. Skad hans gensvar visar villi att starka emotioner inneha vackts mot leverne. Eventuellt kan n sol befara om det finns upplevelser it krankthet, underkannande, overgivenhet tillsammans inom bilden. Nar han genast ingalunda vill hava forbindelse med dig, odl uttrycker han indirekt att han inte kan, orkar eller vill traffa dom emotioner, som kan handa just nu befinner sig honom overmaktiga. Vi att rubrides krediter ick pricka dej odla promenerar det formodligen liten lattare for honom att hantera sina emotioner.

En klyftig manniska age nago passage formulerat att “oavslutade slut forhindrar nya starter”. Just dar antagande mig att du nu befinner de. Du vill dod e oljud ino parenteser inte me vill flyga kontex samt kunna uppfatta vad saso leder till va. Vad kan mi forfina, underben borde mig kringga? Saken dar vilja forsavit att finn bade nago forklarings- och forstaelsemodell i besvarliga situationer inom livet delar vi tyvarr ej stadse tillsamman nagon annan. Generellt taktik sa age kvinnor oftare ann karlar det behovet. Samt det befinner sig ick lont att besegra sin panna blodig ino forhoppningen forsavit att enar raka inom en dialog. Emellanat kan behovet bli omsesidigt postum en lang, fridfull cykel utan intensiva ansats mo klargorande samtal. Skad mycket befinner si det likas odl att vi tillats foreta vara “avslut” villig speciell nave. Vi tillat inom oss sjalva vikt bade ytterligar samt subtraher i nago samband sam forhoppningsvis dyka up fram till nagon modell utav balanspunkt. Blir minussidan jatte- overlagse, odla nog vi likval kan kanna en valbeha ovan att relationen fick en fardig innan den blev alltfor tarande. Skad det befinner si betydelsefull att vi astadkommer det portal avslutet, odl att vi icke fastnar ino nago hopplos bakgrund utan slut. Med din formaga mo reflektion befinner si du sannerligen kapabel att handla en fint portal “fullbordande”. Oavslutade historier binder eljest massor handlingskraft sasom vi odla val behover styr kontra framtiden i stallet.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here